مجموعه تاریخی فرح آباد ساری

مجموعه تاریخی فرح آباد ساری

مجموعه تاریخی فرح آباد ساری

پروژه تکمیل جهت ارائه در کلاس معماری اسلامی

35 صفحه پاورپوینت در فایل .zip میباشد


اینجا هم مشاهده کنید