پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن - 81اسلاید  

پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برن - 81اسلاید


پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنزندگی نامه اريک برن (Eric Berne) اريک برن (Eric Berne) در 10 می 1910 در شهر مونترال کانادا به دنیا آمد.  پدرش دکتر دیوید هیلر برنشتاین، پزشک عمومی و مادرش سارا گوردون بر

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اریک برن - 81اسلاید  

پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برن - 81اسلاید


پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنپاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل اريک برنزندگی نامه اريک برن (Eric Berne) اريک برن (Eric Berne) در 10 می 1910 در شهر مونترال کانادا به دنیا آمد.  پدرش دکتر دیوید هیلر برنشتاین، پزشک عمومی و مادرش سارا گوردون بر

ادامه مطلب  

تحقیق- رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100  

تحقیق- رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100


این تحقیق در مورد رابطه بین ایدز و افسردگی در 100 صفحه و شامل رابطه بین ایدز و افسردگی ، ایدز،افسردگی، روانشناسی، hiv، افسردگی درون زاد ،نظریه های زیست شناختي،لگوهای شناختي افسردگی،افسردگی واکنشی،ا و منابع می باشد...فهرست:مقدمه. 2بیان مسأله. 3ضرورت انجام پژوهش.. 5اهداف پژوهش.. 6سوالات پژوهش.. 7تعاریف واژه ها 7اول: درمان بازسازی شناختي. 47دوم: مهارت های مقابله ای رفتاری ـ شناختي. 47سوم : حل مشکل. 48&nbs

ادامه مطلب  

تحقیق- رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100  

تحقیق- رابطه بین ایدز و افسردگی -صفحهdocx-100


این تحقیق در مورد رابطه بین ایدز و افسردگی در 100 صفحه و شامل رابطه بین ایدز و افسردگی ، ایدز،افسردگی، روانشناسی، hiv، افسردگی درون زاد ،نظریه های زیست شناختي،لگوهای شناختي افسردگی،افسردگی واکنشی،ا و منابع می باشد...فهرست:مقدمه. 2بیان مسأله. 3ضرورت انجام پژوهش.. 5اهداف پژوهش.. 6سوالات پژوهش.. 7تعاریف واژه ها 7اول: درمان بازسازی شناختي. 47دوم: مهارت های مقابله ای رفتاری ـ شناختي. 47سوم : حل مشکل. 48&nbs

ادامه مطلب  

تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش  

تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده نقد جامعه شناختي سووشون - 5 صفحه وورد قابل ویرایش میراث روایی فرهنگ ما عملاً محدود به انواع قصه است. در همه‌ی گونه

ادامه مطلب  

تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختی کودکان اوتیسم - 51 صفحه وورد قابل ویرایش  

تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختي کودکان اوتیسم - 51 صفحه وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختي کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختي کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختي کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختي کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده آموزش مهارتهای شناختي کودکان اوتیسم - 50 صفحه وورد ق

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون


دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف شخصیترشد شخصیت نظریه اريکسون مراحل رشد اجتماعی هیجانی اريکسونطفولیت ( اعتماد در برابر بی اعتمادی )اوایل کودکی ( خودگردانی در برابر شرم و تردید )سن بازی ( ابتکار در برابر احساس گناه )سن مدرسه (کوشایی دربرابر احساس حقارت)نوجوانی ( هویت در برابر سردگمی )جوانی ( صمیمیت در

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون


دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف شخصیترشد شخصیت نظریه اريکسون مراحل رشد اجتماعی هیجانی اريکسونطفولیت ( اعتماد در برابر بی اعتمادی )اوایل کودکی ( خودگردانی در برابر شرم و تردید )سن بازی ( ابتکار در برابر احساس گناه )سن مدرسه (کوشایی دربرابر احساس حقارت)نوجوانی ( هویت در برابر سردگمی )جوانی ( صمیمیت در

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون


دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف شخصیترشد شخصیت نظریه اريکسون مراحل رشد اجتماعی هیجانی اريکسونطفولیت ( اعتماد در برابر بی اعتمادی )اوایل کودکی ( خودگردانی در برابر شرم و تردید )سن بازی ( ابتکار در برابر احساس گناه )سن مدرسه (کوشایی دربرابر احساس حقارت)نوجوانی ( هویت در برابر سردگمی )جوانی ( صمیمیت در

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون


دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف شخصیترشد شخصیت نظریه اريکسون مراحل رشد اجتماعی هیجانی اريکسونطفولیت ( اعتماد در برابر بی اعتمادی )اوایل کودکی ( خودگردانی در برابر شرم و تردید )سن بازی ( ابتکار در برابر احساس گناه )سن مدرسه (کوشایی دربرابر احساس حقارت)نوجوانی ( هویت در برابر سردگمی )جوانی ( صمیمیت در

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون  

پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون


دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه روانی اجتماعی اريک اريکسون، در قالب ppt و در 22 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف شخصیترشد شخصیت نظریه اريکسون مراحل رشد اجتماعی هیجانی اريکسونطفولیت ( اعتماد در برابر بی اعتمادی )اوایل کودکی ( خودگردانی در برابر شرم و تردید )سن بازی ( ابتکار در برابر احساس گناه )سن مدرسه (کوشایی دربرابر احساس حقارت)نوجوانی ( هویت در برابر سردگمی )جوانی ( صمیمیت در

ادامه مطلب  

تحقیق آماده هوش عاطفی - 19صفحه وورد قابل ویرایش  

تحقیق آماده هوش عاطفی - 19صفحه وورد قابل ویرایش


تحقیق آماده هوش عاطفی - 20 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده هوش عاطفی - 20 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده هوش عاطفی - 20 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده هوش عاطفی - 20 صفحه وورد قابل ویرایشتحقیق آماده هوش عاطفی - 20 صفحه وورد قابل ویرایشتعریف هوش عاطفی نیز مانند هوش شناختي دشوار است. این اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گلمن  (1995) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بح

ادامه مطلب  

بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان آبیک  

بررسی و شناسایی باستان شناختي شهرستان آبیک


بررسی و شناسایی باستان شناختي شهرستان آبیک در قالب pdf در 52 صفحهاین مجموعه یک پروژه کامل و جامع درباره بررسی و شناسایی باستان شناختي شهرستان آبیک قزوین از دوران پارینه سنگی تا دوره اسلامی به همراه تصاویر، نقشه محوطه، عکس هوایی، طراحی سفال، عکس از سفال و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:نقشه جانمایی محوطه های باستانی نقشه پراکنش محوطه های دوران  پارینه سنگی شناسایی شده فه

ادامه مطلب  

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی  

پرسشنامه مهارت های شناختي و فراشناختي


با توجه به تئوری‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده و با توجه به ابعاد دانش شناختي و فراشناختي که از فصل دوم پژوهش استخراج شد،تستی تنظیم شد،که به طورمختصر عبارتنداز:  فراشناخت مفهومی چند وجهی است که شامل دانش ها(باورها)، فرایندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت یا کنترل می کند(ولز، 1979؛ فلاول، 1979؛ نلسون و همکاران، 1999؛ موسس و بیرد، 2002؛ اسپادا و همکاران، 2007). فلاول و همکاران(1993) دان

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق يوگا شناختي مستقيم و بي واسطه از ژرفاي هستي خويش و هماهنگي با قوانين طبيعت است  

دانلود تحقیق یوگا شناختي مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (یوگا شناختي مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است) را ویرایش کنید.
یوگا شناختي مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است - word (..doc) - دانلود تحقیق یوگا شناختي مستقیم و بی واسطه از ژرفای هستی خویش و هماهنگی با قوانین طبیعت است ,یوگا شناختي مستقیم و بی واسطه ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت عصب شناختی سازمانی  

پاورپوینت عصب شناختي سازمانی


 عصب شناختي در مدیریت و رهبری    علوم شناختي (شامل فلسفه، روانشناسی، هوش مصنوعی، علوم اعصاب، زبانشناسی و انسان شناسی) به عنوان یک حوزه مطالعاتی بین رشته ای با بهره گیری از فناوریهای جدید به مطالعه کارکردهای مغز/ ذهن می پردازد. علوم شناختي به دنبال تبیین تفكر آدمی، از طریق هم آمیزی  سازوكارهای شناختي، نورونی، مولكولی و اجتماعی است.بازاریابی عصب شناختيافزودن پیش واژه «عصب» در ابت

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختی  

پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختي


دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختي، در قالب ppt و در 59 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهروانشناسی انسان گراییزمینه های اصلی روانشناسی انسان گرایینفوذ پیشینیان بر روانشناسی انسان گراییماهیت روانشناسی انسان گراییآبراهام هَرولد مَزلوزندگی مزلوخودشکوفاییهرم سلسله مراتب نیازهای مزلوخصایص افراد خود شکوفا از دید مزلوافراد خود شکوفا از دید کارل راجرزروان

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختی  

پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختي


دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختي، در قالب ppt و در 59 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهروانشناسی انسان گراییزمینه های اصلی روانشناسی انسان گرایینفوذ پیشینیان بر روانشناسی انسان گراییماهیت روانشناسی انسان گراییآبراهام هَرولد مَزلوزندگی مزلوخودشکوفاییهرم سلسله مراتب نیازهای مزلوخصایص افراد خود شکوفا از دید مزلوافراد خود شکوفا از دید کارل راجرزروان

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختی  

پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختي


دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی انسان گرایی و شناختي، در قالب ppt و در 59 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهروانشناسی انسان گراییزمینه های اصلی روانشناسی انسان گرایینفوذ پیشینیان بر روانشناسی انسان گراییماهیت روانشناسی انسان گراییآبراهام هَرولد مَزلوزندگی مزلوخودشکوفاییهرم سلسله مراتب نیازهای مزلوخصایص افراد خود شکوفا از دید مزلوافراد خود شکوفا از دید کارل راجرزروان

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظریه اریک فروم  

پاورپوینت نظریه اريک فروم


شخصیت از دیدگاه اريک فروم، به طور عمده تحت نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی است، و هر دوی این نیروها (نیروهای اجتماعی و فرهنگی) در چارچوب فرهنگ و نیروهای جهانی که در طول تاریخ، بشریت را تحت نفوذ داشته اند، بر فرد اثر می‌کنند. وی هم چنین بر این عقیده است که مردم، طبیعت و ماهیت خود را می‌آفرینند. او با این عقیده که ما به صورتی منفعل به وسیله نیروهای اجتماعی شکل داده می‌شویم مخالفت می‌ورزد و تاکید می&zwnj

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظریه اریک فروم  

پاورپوینت نظریه اريک فروم


شخصیت از دیدگاه اريک فروم، به طور عمده تحت نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی است، و هر دوی این نیروها (نیروهای اجتماعی و فرهنگی) در چارچوب فرهنگ و نیروهای جهانی که در طول تاریخ، بشریت را تحت نفوذ داشته اند، بر فرد اثر می‌کنند. وی هم چنین بر این عقیده است که مردم، طبیعت و ماهیت خود را می‌آفرینند. او با این عقیده که ما به صورتی منفعل به وسیله نیروهای اجتماعی شکل داده می‌شویم مخالفت می‌ورزد و تاکید می&zwnj

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظریه اریک فروم  

پاورپوینت نظریه اريک فروم


شخصیت از دیدگاه اريک فروم، به طور عمده تحت نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی است، و هر دوی این نیروها (نیروهای اجتماعی و فرهنگی) در چارچوب فرهنگ و نیروهای جهانی که در طول تاریخ، بشریت را تحت نفوذ داشته اند، بر فرد اثر می‌کنند. وی هم چنین بر این عقیده است که مردم، طبیعت و ماهیت خود را می‌آفرینند. او با این عقیده که ما به صورتی منفعل به وسیله نیروهای اجتماعی شکل داده می‌شویم مخالفت می‌ورزد و تاکید می&zwnj

ادامه مطلب  

پاورپوینت نظریه اریک فروم  

پاورپوینت نظریه اريک فروم


شخصیت از دیدگاه اريک فروم، به طور عمده تحت نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی است، و هر دوی این نیروها (نیروهای اجتماعی و فرهنگی) در چارچوب فرهنگ و نیروهای جهانی که در طول تاریخ، بشریت را تحت نفوذ داشته اند، بر فرد اثر می‌کنند. وی هم چنین بر این عقیده است که مردم، طبیعت و ماهیت خود را می‌آفرینند. او با این عقیده که ما به صورتی منفعل به وسیله نیروهای اجتماعی شکل داده می‌شویم مخالفت می‌ورزد و تاکید می&zwnj

ادامه مطلب  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختی اریک فروم  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختي اريک فروم


تیپ های شخصیت از دیدگاه فرومفروم چند تیپ شخصیت را مطرح کرد که زیربنای رفتار انسان هستند و توضیح می دهند که چگونه با دنیای عملی ارتباط برقرار می کنیم. شکل های خالص این تیپ ها نادر هستند،اغلب شخصیت ها ترکیبی از چند تیپ هستند ولی معمولا یکی غالب است.جهت گیری بی ثمر :۱- تیپ شخصیت گیرندهافراد دارای شخصیت گیرنده انتظار دارند چیزی را که می خواهند ، برای مثال،عشق،دانش،یا لذت  ، از منبع بیرونی،

ادامه مطلب  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختی اریک فروم  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختي اريک فروم


تیپ های شخصیت از دیدگاه فرومفروم چند تیپ شخصیت را مطرح کرد که زیربنای رفتار انسان هستند و توضیح می دهند که چگونه با دنیای عملی ارتباط برقرار می کنیم. شکل های خالص این تیپ ها نادر هستند،اغلب شخصیت ها ترکیبی از چند تیپ هستند ولی معمولا یکی غالب است.جهت گیری بی ثمر :۱- تیپ شخصیت گیرندهافراد دارای شخصیت گیرنده انتظار دارند چیزی را که می خواهند ، برای مثال،عشق،دانش،یا لذت  ، از منبع بیرونی،

ادامه مطلب  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختی اریک فروم  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختي اريک فروم


تیپ های شخصیت از دیدگاه فرومفروم چند تیپ شخصیت را مطرح کرد که زیربنای رفتار انسان هستند و توضیح می دهند که چگونه با دنیای عملی ارتباط برقرار می کنیم. شکل های خالص این تیپ ها نادر هستند،اغلب شخصیت ها ترکیبی از چند تیپ هستند ولی معمولا یکی غالب است.جهت گیری بی ثمر :۱- تیپ شخصیت گیرندهافراد دارای شخصیت گیرنده انتظار دارند چیزی را که می خواهند ، برای مثال،عشق،دانش،یا لذت  ، از منبع بیرونی،

ادامه مطلب  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختی اریک فروم  

پاورپوینت نیازهای روان‌ شناختي اريک فروم


تیپ های شخصیت از دیدگاه فرومفروم چند تیپ شخصیت را مطرح کرد که زیربنای رفتار انسان هستند و توضیح می دهند که چگونه با دنیای عملی ارتباط برقرار می کنیم. شکل های خالص این تیپ ها نادر هستند،اغلب شخصیت ها ترکیبی از چند تیپ هستند ولی معمولا یکی غالب است.جهت گیری بی ثمر :۱- تیپ شخصیت گیرندهافراد دارای شخصیت گیرنده انتظار دارند چیزی را که می خواهند ، برای مثال،عشق،دانش،یا لذت  ، از منبع بیرونی،

ادامه مطلب  

دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorder  

دانلود ترجمه مقاله سهم انعطاف ناپذیری شناختي در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن eating disorder


Contributions of cognitive inflexibility to eating disorder and social anxiety symptomsa b s t r a c tEating disorders and social anxiety are highly co-occurring. These disorders share fears of social evaluation,possibly maintained by similar cognitive content and styles, including an inability to adapt or flexibly respondto unexpected conditions. However, the role of cognitive inflexibility in eating disorders in relation to socialanxiety has not been explored.Objective: In this study, the link between eating disorder symptoms and cognitive inflexibility, while accountingfor social anxiety, is exam

ادامه مطلب  

تحقیق روانشناسی شخصیت  

تحقیق روانشناسی شخصیت


تحقیق روانشناسی شخصیت در حجم 63 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب‌های ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. فرایندهای انگیزشی جهت و شدت رفتارهای هدفمند را

ادامه مطلب  

تحقیق روانشناسی کودک و نوجوان و درمان اختلالات روحی، 60 صفحه،docx  

تحقیق روانشناسی کودک و نوجوان و درمان اختلالات روحی، 60 صفحه،docx


این تحقیق در مورد روانشناسی کودک و نوجوان و درمان اختلالات روحی در 60 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش شامل مقدمه، روانشناسی کودک و نوجوان و درمان اختلالات روحی،بهداشت روانی کودک در روانشناسی,روش‌های مختلف تربیت فرزند,اختلالات کودکان,رفتارهای ناسازگارانه,کودکان،روانشناسی نوجوان،اختلال یادگیری،اختلال های عملکرد ذهنی ،اختلالات حافظه ای،اختلال وسواس فكری،اختلال

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمان شناختی رفتاری افسردگی کودکان  

پاورپوینت درمان شناختي رفتاری افسردگی کودکان


این پاورپوینت حاوی 55 اسلاید درزمینه درمان شناختي رفتاری افسردگی کودکان است. اهم مطالب عبارتند از:  اصول مرتبط با درمان رفتاری- شناختيتلویحات درمان شناختي- رفتاریتحریف های شناختي رایج کودکان افسردهراهبردهایی برای تعیین تحریف های شناختيخودپاییایده ها یی برای کمک به افراد کوچک ترالگوگیری شناختي (فکرکردن با صدای بلند )آموزش خود رهنمودیآموزش حل مسألهتمرین نمایشقراردادن معیارهای

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختی رفتار - 19 اسلاید  

پاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلاید


پاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلایدپاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلایدپاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلایدپاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلایدپاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلایدپاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلایدپاورپوینت ارزشمند اساس زیست شناختي رفتار - 19 اسلاید  سیستم عصبی مرکز

ادامه مطلب  

پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختی - 75 اسلاید  

پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختي - 75 اسلاید


پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپرسشى که بیشتر اوقات پیش مى‌آید این است که : سطح سلامتى داده شده به جامعه چقدر است؟ نشانگرها نه تنها براى اندازه‌گیرى وضعیت بهداشت جامعه به‌کار مى‌آیند بلکه براى مقایسهٔ وضع سلامت یک کشور با کشورى دیگر، براى سنجش نیازها

ادامه مطلب  

پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختی - 75 اسلاید  

پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختي - 75 اسلاید


پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپرسشى که بیشتر اوقات پیش مى‌آید این است که : سطح سلامتى داده شده به جامعه چقدر است؟ نشانگرها نه تنها براى اندازه‌گیرى وضعیت بهداشت جامعه به‌کار مى‌آیند بلکه براى مقایسهٔ وضع سلامت یک کشور با کشورى دیگر، براى سنجش نیازها

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با بدن خود  

پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با بدن خود


فرمت فایل: power point قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19شرحی از فایل:  اهداف جزیی:1-در پایان این درس دانش آموزان با چگونگی تولید مثل سلول ها آشنا می شوند.(شناختي)2-دانش آموزان در پایان این درس با قسمت های مختلف یک سلول آشنا می شوند(شناختي)3- دانش آموزان در پایان این درس با ابزار مشاهده سلول آشنا می شوند.(شناختي)4- دانش آموزان در پایان این درس به بدن خود علاقه مند می شوند.(نگرشی)5-دانش آموزان در پایان این درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختی - 75 اسلاید  

پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختي - 75 اسلاید


پاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپاورپوینت شاخص های جمعیت شناختيپرسشى که بیشتر اوقات پیش مى‌آید این است که : سطح سلامتى داده شده به جامعه چقدر است؟ نشانگرها نه تنها براى اندازه‌گیرى وضعیت بهداشت جامعه به‌کار مى‌آیند بلکه براى مقایسهٔ وضع سلامت یک کشور با کشورى دیگر، براى سنجش نیازها

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با بدن خود  

پاورپوینت آشنایی دانش آموزان با بدن خود


فرمت فایل: power point قابل ویرایشتعداد اسلاید: 19شرحی از فایل:  اهداف جزیی:1-در پایان این درس دانش آموزان با چگونگی تولید مثل سلول ها آشنا می شوند.(شناختي)2-دانش آموزان در پایان این درس با قسمت های مختلف یک سلول آشنا می شوند(شناختي)3- دانش آموزان در پایان این درس با ابزار مشاهده سلول آشنا می شوند.(شناختي)4- دانش آموزان در پایان این درس به بدن خود علاقه مند می شوند.(نگرشی)5-دانش آموزان در پایان این درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع درمان شناختي اختلالات اعتيادي  

پاورپوینت با موضوع درمان شناختي اختلالات اعتیادی


دانلود پاورپوینت با موضوع درمان شناختي اختلالات اعتیادی، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اختلالات اعتیادی شناخت درمانی چیست؟     تحریف های شناختيعقاید غیر انطباقی یا فرضیات ناكارآمدالگوهای شایع عقاید اعتیادی ناكارآمدافكار خوآیند یا خودكار          انواع معمول افكار خودآیند  مفهوم سازی شناختينمونه ای از پرسشگری سقراطی اختصاص ت

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع درمان شناختي اختلالات اعتيادي  

پاورپوینت با موضوع درمان شناختي اختلالات اعتیادی


دانلود پاورپوینت با موضوع درمان شناختي اختلالات اعتیادی، در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اختلالات اعتیادی شناخت درمانی چیست؟     تحریف های شناختيعقاید غیر انطباقی یا فرضیات ناكارآمدالگوهای شایع عقاید اعتیادی ناكارآمدافكار خوآیند یا خودكار          انواع معمول افكار خودآیند  مفهوم سازی شناختينمونه ای از پرسشگری سقراطی اختصاص ت

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی آزمون سازی فرايندهای شناختی و غير شناختی  

پاورپوینت آماده; بررسی آزمون سازی فرایندهای شناختي و غیر شناختي


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 14 اسلایدبررسی آزمون سازی فرایندهای شناختي و غیر شناختي محورهای یاد گیری یونسكو یادگیری برای دانستنیادگیری برای انجام دادنیادگیری برای بودنیادگیری برای با هم زیستن یادگیری برای دانستن در این محور یادگیری، فرد به توسعه مهارت های شناختي برای استفاده از فرصت های یادگیری ،كه در طول عمر خود به دست

ادامه مطلب  

تحقیق دربار استقلال بانک مرکزی  

تحقیق دربار استقلال بانک مرکزی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:16  قسمتی از متن فایل دانلودی:بانك مركزیشکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1